Responsive Web Design - Build RWD Websites (4 Live Projects)(Udemy - Engsub) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Responsive Web Design - Build RWD Websites (4 Live Projects)(Udemy - Engsub)

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • Build Responsive Bootstrap v5 Dashboard for EMS (Employee Management System) Web App
  • Integrate Custom Advanced Responsive jQuery Carousel within the Website.
  • Build Complete Responsive Websites from Scratch with HTML5 & CSS3.
  • Buid Bootstrap v5 Based Responsive Blog Application.
  • Build Educational Website Theme with Bootstrap v5.
  • Build 3 Live Projects with HTML5, CSS3 & Bootstrap v5 (Downloadable Project Files).

Course duration: 8 hours

Capacity:  4.8 GB

The course has a very high rating (4.4/5) 

Link Download:

Full

 

 

You should use VLC Media to see the best sub. 

If the phone cannot be accessed please switch to the pc.

Get khóa học Unica giá rẻ (20k/khóa)

Liên hệ: Vy An | Facebook


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét