Free Course How to Create Animated Videos with Powerpoint 2021 Full Link Google Driver - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Free Course How to Create Animated Videos with Powerpoint 2021 Full Link Google Driver

 

Free Course How to Create Animated Videos with Powerpoint 2021 Full Link Google Driver

What you will learn:

  • Know the best resources to find visual components
  • Understand the important principles of design
  • Master animated video creation with PowerPoint
  • Be able to use additional audio and video editing software

Course duration: 4.5 hours

Capacity: 1.69 GB

The course has a very high rating (4.6/5) 

DOWNLOAD

Link Download: 

https://www.fshare.vn/folder/MSTHNLQNQGSB

Link Dự Phòng: 

#evba #etipfree #eama #kingexcel 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét