Course React Native - The Practical Guide [2020 Edition - 8/2020] (Udemy - Engsub) worth $9.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Course React Native - The Practical Guide [2020 Edition - 8/2020] (Udemy - Engsub) worth $9.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • Develop cross-platform (iOS and Android) mobile apps without knowing Swift, ObjectiveC or Java / Android.
  • Dive deeper into React Native.
  • Build native mobile apps with JavaScript and React

Course duration: 32 hours

Capacity: 14.6 GB

The course has a very high rating (4.6/5) 

Link Download: https://www.fshare.vn/folder/BMXMXLUBMYO8

Link Dự Phòng: 

You should use VLC Media to see the best sub. 

If the phone cannot be accessed please switch to the pc.

Get khóa học Unica giá rẻ (20k/khóa)

Liên hệ: Vy An | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét