Course Learn Figma for Web Design, User Interface, UI UX in an hour (Engsub)(Udemy) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Course Learn Figma for Web Design, User Interface, UI UX in an hour (Engsub)(Udemy)

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • Creating a Virtual App experience.
  • All about Figma, How to use Tools, Design Essential.
  • Modern App and Web Design.
  • Graphic Design, wireframes, UX UI design.

Course duration: 1.5 hours

Capacity: 636 MB

The course has rating (4.1/5) 

Link Download: https://www.fshare.vn/file/VAID33TMEUS7

Link Dự Phòng: 

  • Dự Phòng 1: 
g1


 

You should use VLC Media to see the best sub. 

If the phone cannot be accessed please switch to the pc.

Vào Folder khóa học với hơn 200 khóa học được cập nhật liên tục: 500k

Liên hệ: Vy An | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét