Course The App Developer Bootcamp (Udemy)(Engsub) worth $ 11.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Course The App Developer Bootcamp (Udemy)(Engsub) worth $ 11.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • Learn basic programming principles
  • Become familiar with Xcode as a development tool
  • Use XCode 8
  • Learn app development fundamentals
  • Code in Swift 3.0

Course duration: 6 hours

Capacity: 3.2 GB

The course has a very high rating (4.7/5) 

Link Download: https://www.fshare.vn/file/WDRJ5TEAYN4A

Link Dự Phòng: 

*Ghi chú:

  • g1, g2 là link Google Drive
  • o là link Onedrive

You should use VLC Media to see the best sub. 

If the phone cannot be accessed please switch to the pc.

Clip Instruction to skip nerdy ads:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét