Share Course Xpath, CSS and other Selenium locators for beginners (Udemy - EngSub) worth $ 19.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Share Course Xpath, CSS and other Selenium locators for beginners (Udemy - EngSub) worth $ 19.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • All types of locators used in Selenium
  • XPath, CSS, Tag name, ID, etc.

Course duration: 1 hours

Capacity: 335 MB

The course has a very high rating (5/5)

* Lưu ý: Xem online sẽ không download được và không có sub cho video Udemy nhé.

Link Download (Google Drive): https://nerdy.vn/xpath-css-and-other-selenium

View Online: https://drive.google.com/drive/folders/1i_Xw9_EyR0oQ0V50fws9L0JUG9x5j7nJ

You should use VLC Media to see the best sub. 


If the phone cannot be accessed please switch to the pc.


Clip Instruction to skip nerdy ads:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét