Share Course Ultimate Adobe Photoshop CC Masterclass Basics To Advanced (Udemy-EngSub) worth $ 49.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

Share Course Ultimate Adobe Photoshop CC Masterclass Basics To Advanced (Udemy-EngSub) worth $ 49.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

 • Selection and Masking.
 • Shadow.
 • Color and Adjustment.
 • Text Style.
 • Shape and Symbol.
 • Content Aware and Crop.
 • Image Fixing.
 • Retouching.
 • Blur and Filters.
 • Visual Style.
 • Warp and Distort.
 • Blending.

Course duration: 5 hours

Capacity: 2.9 GB

* Lưu ý: Xem online sẽ không download được và không có sub cho video Udemy nhé.

Link Download (Google Drive): https://nerdy.vn/ultimate-photoshop-udemy

View Online: https://drive.google.com/drive/folders/1wEPuhnxCrtc3seW02GsuzMdC_CMH8crU

You should use VLC Media to see the best sub. 


If the phone cannot be accessed please switch to the pc.


Clip Instruction to skip nerdy ads:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét