Share Course Designing Cartoon Characters in Adobe Animate (Udemy)(EngsSub) worth $ 74.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

Share Course Designing Cartoon Characters in Adobe Animate (Udemy)(EngsSub) worth $ 74.99

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • How to design a character in Adobe Animate using proper layer hierarchy.

Course duration: 6 hours

Capacity: 2.6 GB

The course has a very high rating (4.9/5)

* Lưu ý: Xem online sẽ không download được và không có sub cho video Udemy nhé.

Xem Online: https://drive.google.com/drive/folders/1kYjqfuMA8QL69d29m1UeL5lf-od7OaHE

Link Download (Google Drive): https://nerdy.vn/design-adobe-animate-udemy

Link Dự Phòng: https://nerdy.vn/design-adobe-animate-udemy-2

You should use VLC Media to see the best sub. 

If the phone cannot be accessed please switch to the pc.

Clip Instruction to skip nerdy ads:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét