[New] Course Data Analysis in Excel (Udemy)(Engsub) worth $ 24.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

[New] Course Data Analysis in Excel (Udemy)(Engsub) worth $ 24.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • Information Theory & Entropy Measures.
  • Data Analysis.
  • Microsoft Excel.
  • Binary Classification.

Course duration: 1 hours

Capacity: 337 MB

The course has a high rating (4.2/5) 

Link Download: https://www.fshare.vn/file/3PZO2YEUQVZZ

Link Dự Phòng: https://nerdy.vn/data-analysis-in-excel

You should use VLC Media to see the best sub. 

If the phone cannot be accessed please switch to the pc.

Clip Instruction to skip nerdy ads:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét