Course Embedded System Arduino (Udemy - EngSub) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Course Embedded System Arduino (Udemy - EngSub)

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • Learn Arduino microcontroller board.
  • Experiment with Arduino on hardware (Download program).
  • Ultrasonic, Temperature, Humidity, Light (Light), I2C, SPI, SD Card and many such interfaces with Arduino.
  • C programming for arduino.
  • Test Arduino without hardware (on simulation).
  • Communicate with real-world devices like relays, switches, LEDs, and sensors.
  • Learn how to use Arduino Input and Output.
  • v.v...

Course duration: 5.5 hours

Capacity: 2.7 GB

* Lưu ý: Xem online sẽ không download được và không có sub cho video Udemy nhé.

Link Download (Google Drive): https://nerdy.vn/embedded-system-arduino

View Online: https://drive.google.com/drive/folders/1ZN9LWThGBPaPQ5qub1jTslyK2JaB-6Fv

You should use VLC Media to see the best sub. 


If the phone cannot be accessed please switch to the pc.


Clip Instruction to skip nerdy ads:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét