Share Course AutoCAD 2020 (Udemy) worth $ 11.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Share Course AutoCAD 2020 (Udemy) worth $ 11.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • AutoCAD Features and Shortcuts.
  • 2D and 3D drawings.
  • Application assignments and demonstrations.
  • Industrial, Engineering and Architectural drawings.

Course duration: 3.5h

Capacity: 2 GB

Link Download (Google Drive):  https://nerdy.vn/autocard

Original course link: https://www.udemy.com/course/autocad-2020-/

You should use VLC Media to see the best sub.


If the phone cannot be accessed please switch to the pc.


Clip Instruction to skip nerdy ads:


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét