Share Course Adobe Essentials 2020: Illustrator, Photoshop, InDesign & XD (Udemy) worth $ 18.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Share Course Adobe Essentials 2020: Illustrator, Photoshop, InDesign & XD (Udemy) worth $ 18.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • People will learn all of the essentials to become proficient in the four Adobe Design Programs.

Course duration: 4 hours

Capacity: 1.7 GB

Link Download (Google Drive): https://nerdy.vn/adobe-essentials-udemy

Original course link: https://www.udemy.com/course/adobe-essentials-2020-illustrator-photoshop-indesign-xd/

You should use VLC Media to see the best sub. 


If the phone cannot be accessed please switch to the pc.


Clip Instruction to skip nerdy ads:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét