Share Coure R Programming (VietSub)(Coursera) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

Share Coure R Programming (VietSub)(Coursera)

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • Background, Getting Started, and Nuts & Bolts.
  • Programming with R.
  • Loop Functions and Debugging.
  • Simulation & Profiling.

Number of videos: 55 videos + documents

Capacity: 208 MB

Link Download (Google Drive): https://nerdy.vn/r-programming

Original course link: https://www.coursera.org/learn/r-programming

You should use VLC Media to see the best sub.


If the phone cannot be accessed please switch to the pc.


Clip Instruction to skip nerdy ads:


 

 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét