Course Adobe Illustrator CC 2020 MasterClass (EngSub) Udemy Worth $ 10.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

Course Adobe Illustrator CC 2020 MasterClass (EngSub) Udemy Worth $ 10.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

 • The interface of the program and shortcuts.
 • Selecting tools.
 • Drawing Opened shapes.
 • Drawing with pen tool.
 • Drawing closed shapes.
 • Knowing all types of brushes.
 • Transform any shape.
 • Making compound shapes.
 • Coloring and making gradient.
 • Making Graphs.
 • Making 3D designs.
 • Adding shadow.
 • Designing logos.
 • Turning photographs into vector artwork.
 • v.v...

Course duration: 6.5h

Capacity: 3.10 GB

The course has high ratings (4.2/5)

Link Download (Google Drive): https://nerdy.vn/illustrator-master

Original course link: https://www.udemy.com/course/adobe-illustrator-cc-2020/

You should use VLC Media to see the best sub.


If the phone cannot be accessed please switch to the pc.


Clip Instruction to skip nerdy ads:

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét