Khóa học Tiếng Trung thương mại và du lịch - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Khóa học Tiếng Trung thương mại và du lịch

Khóa học Tiếng Trung thương mại và du lịch

Khóa học Tiếng Trung thương mại và du lịch

Bạn sẽ học được gì

Tự tin giao tiếp tiếng Trung cơ bản
Mở rộng vốn từ vựng trong việc du lịch và thương mại
Tự tin đặt phòng khách sạn, mặc cả, thương lượng giá cả, vận chuyển, thanh toán.....   

Giới thiệu khóa học

Mỗi bài giảng bao gồm:
Mẫu câu cần ghi nhớ
Bài khóa
Giảng chi tiết từ vựng, ngữ pháp
Phần hỗ trợ ôn tập nhớ từ vựng
Hỗ trợ ôn tập và ghi nhớ bài khóa
Bài giảng trực quan như học trực tiếp

XEM ONLINE HOẶC TẢI VỀ TẠI ĐÂY: GOOGLE DRIVE


Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét