Khóa học Tiếng Trung thực hành giao tiếp cấp tốc (Phần 1) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Khóa học Tiếng Trung thực hành giao tiếp cấp tốc (Phần 1)

Khóa học Tiếng Trung thực hành giao tiếp cấp tốc (Phần 1)

Khóa học Tiếng Trung thực hành giao tiếp cấp tốc (Phần 1)

Lợi ích từ khoá học

Khóa học được thiết kế để cho học viên có thể:

- Học để thi lấy chứng chỉ HSK.
- Đánh hàng Quảng Châu.
- Đi du lịch các nước nói Tiếng Trung.
- Tự đặt phòng book vé, đi du lịch các nước nói Tiếng Trung.

Phù hợp với

 - Học sinh, sinh viên, người đi làm.

Mô tả tổng quát

Yêu cầu khoá học

 - Máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng để học theo video bài giảng.

XEM ONLINE HOẶC TẢI VỀ TẠI ĐÂY: GOOGLE DRIVE


Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét