Khóa học Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp 2 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Khóa học Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp 2

Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp 2

Lợi ích từ khoá học

- Số lượng từ vựng: 400 từ
- Mức độ giao tiếp.
- Chào hỏi, giới thiệu bản thân.
- Mua bán, hỏi đường.
- Trình độ tương đương HSK cấp 2.

Phù hợp với

 - Học sinh, sinh viên, người đi làm.
 - Người đã hoàn thành khóa học Hán ngữ 1 hoặc có lượng từ vựng tương đương (khoảng 300 từ).

Mô tả tổng quát

- Khóa học được thiết kế theo 15 bài của giáo trình Hán ngữ 2.
- Mỗi bài giảng bao gồm:
+ Bài khóa.
+ Giảng chi tiết từ vựng, ngữ pháp.
+ Phần hỗ trợ ôn tập nhớ từ vựng.
+ Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức.
- Bài giảng trực quan như học trực tiếp.
- Có những yêu cầu học tập cụ thể cho học viên trong quá trình học.

Yêu cầu khoá học

 - Giáo trình Hán ngữ 2 (phiên bản cũ).
 - Máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng để học theo video bài giảng.
 - Vở ghi, vở tập viết, bút,...

XEM ONLINE HOẶC TẢI VỀ TẠI ĐÂY: GOOGLE DRIVE


Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét