Khóa học Tiếng Anh cho người Việt - Season 1: Nói chuẩn cấp độ từ - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Khóa học Tiếng Anh cho người Việt - Season 1: Nói chuẩn cấp độ từ

Tiếng Anh cho người Việt - Season 1: Nói chuẩn cấp độ từ

Khóa học Tiếng Anh cho người Việt - Season 1: Nói chuẩn cấp độ từ

Bạn sẽ học được gì

 • Học 44 nguyên phụ âm tiếng Anh
 • Tự mình phát âm chuẩn như người bản địa
 • Nhìn phiên âm của bất kỳ từ nào đều nói chuẩn
 • Học xong có thể hướng dẫn lại cho người khác                                                    
 • Nắm chắc kiến thức và thực hành nhuần nhuyễn
 • Tạo nền tảng cho việc nói câu tiếng Anh chuẩn về sau

Giới thiệu khóa học

 • Bạn không phát âm chuẩn và không thuần thục 3 độ cao của giọng tiếng Anh
 • Bạn không thể nói một câu tiếng Anh chuẩn để người bản địa có thể hiểu được
 • Việc học phát âm xưa nay đều là "bắt chước âm thanh", nhưng không phải ai cũng làm được và tốn nhiều thời gian
 • Còn 3 độ cao của giọng là một vấn đề nền tảng để nói một câu tiếng Anh liền mạch và quan trọng không kém phát âm thì hầu như chưa ai động tới.  
 • Khóa học Tiếng Anh cho người Việt - Season 1: Nói chuẩn cấp độ từ hướng dẫn học viên phát âm 44 nguyên phụ âm theo "động tác", biến cái trừu tượng, mơ hồ, thiếu căn cứ của âm thanh thành thứ "có căn cứ" và "cụ thể". Người học có thể tự mình thẩm định âm thanh mình tạo ra (hoặc thậm chí người khác tạo ra) là đúng hay chưa đúng thông qua quan sát đánh giá động tác thực hiện. 
 • Khóa học cũng làm rõ thế nào là nói bằng 3 độ cao của giọng (tông giọng trong tiếng Anh), tức khi học phát âm đồng thời với học cách đặt từ vào nói câu liền mạch, bước chuẩn bị cho nói câu liền mạch trong Season 3.
 • Việc học phát âm không phải học xong rồi để đấy, khóa học có những bài hướng dẫn thực hành cẩn thận chi tiết cụ thể, hướng dẫn cả cách học viên có thể tự mình thực hành về sau, nhằm duy trì việc luyện tập phát âm và ba độ cao của giọng liên tục không bị ngắt quãng, mà không hề phải lệ thuộc vào yếu tố người bản địa. 

XEM ONLINE HOẶC TẢI VỀ TẠI ĐÂY: GOOGLE DRIVE


COPYRIGHT DISCLAIMER:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:


Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét