Khóa học Phát âm tiếng Anh cơ bản - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Khóa học Phát âm tiếng Anh cơ bản

Khóa học Phát âm tiếng Anh cơ bản

Khóa học Phát âm tiếng Anh cơ bản

Hãy bắt đầu chinh phục mục tiêu học Tiếng Anh của bạn với khóa học Phát âm cơ bản của giảng viên Ngô Cát Tường. Khóa học sẽ giúp bạn:

– Nắm vững toàn bộ 44 âm tiết Tiếng Anh để có thể đọc được bất kỳ từ nào.

– Biết cách nhấn trọng âm, sử dụng ngữ điệu đúng hoàn cảnh, đưa được cảm xúc vào trong câu nói.

– Biết những phát âm đa số người Việt thường mắc phải trong Tiếng Anh.

– Tháo gỡ những vướng mắc trong nghe nói và phát âm Tiếng Anh.

XEM ONLINE HOẶC TẢI VỀ TẠI ĐÂY: GOOGLE DRIVE


COPYRIGHT DISCLAIMER:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét