Khóa học Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Khóa học Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ

Khóa học Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ

Khóa học Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ

Lợi ích từ khoá học

- Nắm chắc những kiến thức nền tảng, làm cơ sở để học các khóa TOEIC nâng cao
- Đẩy nhanh tốc độ làm bài của mình khi đi thi TOEIC
- Nắm rõ cấu trúc đề thi, hiểu các dạng bài đọc, nghe thường gặp trong bài thi TOEIC
- Tiếp thu được lượng từ vựng và ngữ pháp nhất định
- Biết những mẹo và bí quyết làm bài thi đạt điểm cao

Phù hợp với

 - Những người mất gốc tiếng Anh
 - Sinh viên cần thi TOEIC để đạt chuẩn đầu ra
 - Người biết một chút tiếng Anh cần nâng cao trình độ
 - Người muốn làm việc trong các công ty nước ngoài cần có tiếng anh

Mô tả tổng quát

Khóa học bao gồm 38 bài học, tập trung vào những kiến thức nền tảng trong bài thi TOEIC và các kỹ năng làm bài cần có để có thể tối ưu hóa điểm của học viên. Sau khóa học, học viên sẽ nắm rõ cấu trúc đề thi, hiểu các dạng bài đọc, nghe thường gặp trong bài thi TOEIC; tiếp thu được lượng từ vựng và ngữ pháp nhất định. Ngoài ra, học viên có thêm những mẹo và bí quyết làm bài thi đạt điểm cao.

Hãy đăng ký khóa học ngay hôm nay để chinh phục đề thi TOEIC!

Yêu cầu khoá học

 - Có thiết bị kết nối internet ổn định
 - Khuyến khích đeo tai nghe trong quá trình học

XEM ONLINE HOẶC TẢI VỀ TẠI ĐÂY: GOOGLE DRIVE


COPYRIGHT DISCLAIMER:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét