Khóa học 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Khóa học 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc

Khóa học 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc

Khóa học 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc

Lợi ích từ khoá học

Đạt điểm TOEIC 450-500

Phù hợp với

 Học viên tiếng Anh muốn đạt điểm TOEIC trong khoảng 450-500

Mô tả tổng quát

Khóa học gồm 40 video giúp học viên nắm vững cách xử lí các câu hỏi của bài thi TOEIC ở 4 chuyên đề Ngữ Pháp, Từ Vựng, Đọc hiểu và Nghe hiểu. Hướng tới mục tiêu đạt điểm TOEIC trong khoảng 450-500

Yêu cầu khoá học

 Học viên đã có trình độ tiếng Anh sơ cấp trở lên

XEM ONLINE HOẶC TẢI VỀ TẠI ĐÂY: GOOGLE DRIVE


COPYRIGHT DISCLAIMER:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét