Khóa Học kiếm tiền bằng việc thiết kế ra website hoàn chỉnh - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Khóa Học kiếm tiền bằng việc thiết kế ra website hoàn chỉnh

Học Thiết kế web để thiết kế giao diện web cân xứng về bố cục, hài hòa về màu sắc, đề bạn có được 1 nghề nghiệp vững chắc trong tương lai.
Bạn muốn tìm hiểu về Nghề web, muốn học Thiết kế website?
Vậy bạn nên bắt đầu tìm hiểu từ việc học Thiết kế website cơ bản với ngôn ngữ HTML & CSS, đây là ngôn ngữ đầu tiên, nền tảng cơ bản của mọi loại website.
Lợi Ích Khóa Học
Học Thiết kế website cơ bản HTML & CSS chính là đang trang bị cho mình một hành trang để bắt đầu 1 nghề. Nếu bạn học vững Thiết kế web với HTML & CSS hay còn gọi là Layout website, bạn ráp nhiều layout, giao diện website, bạn cũng có thể có được 1 nghề nghiệp ổn định mà không cần đầu tư quá nhiều.
Bạn đang cần tìm trung tâm dạy Thiết kế website từ cơ bản đến nâng cao Thiết kế web với HTML & CSS, đảm bảo bạn có được 1 nghề nghiệp vững chắc trong tương lai.

Nội Dung Khóa Học
 1. Bai Giang 1 Lua Chon Giao Dien De Bat Dau Vao Bai
 2. Bai Giang 2 Cai Dat Bootstrap
 3. Bai Giang 3 Cac Buoc Lam Chuyen Doi Tu Photoshop Sang Bootstrap
 4. Bai Giang 4 Xu Ly Htmlcss Cho Phan Header Va Slide
 5. Bai Giang 5 Xu Ly Phan Hieu Ung Cho Header
 6. Bai Giang 6 Xu Ly Htmlcss Phan Welcome
 7. Bai Giang 7 Xu Ly Hieu Ung Css Phan Welcome
 8. Bai Giang 8 Xu Ly Hieu Ung Phan Load Trang Web
 9. Bai Giang 9 Xu Ly Htmlcss Phan Cac Du An Works
 10. Bai Giang 10 Xu Ly Chi Tiet Giao Dien Va Hieu Ung Phan Cac Du An
 11. Bai Giang 11 Xu Ly Hieu Ung Jquery Cho Phan Cac Du An
 12. Bai Giang 12 Xu Ly Html Phan Number
 13. Bai Giang 13 Xu Ly Css Phan Number
 14. Bai Giang 14 Xu Ly Hieu Ung Phan Dem Cho Phan Number
 15. Bai Giang 15 Xu Ly Htmlcss Phan The Team
 16. Bai Giang 16 Xu Ly Htmlcss Phan Footer
 17. Bai Giang 17 Xu Ly Responsive
 18. Bai Giang 18 Cai Dat Wordpress Cach 1
 19. Bai Giang 19 Cai Dat Wordpress Cach 2
 20. Bai Giang 20 Bat Dau Voi Starter Theme
 21. Bai Giang 21 Chuyen Doi Phan Header Bootstrap Sang Giao Dien Wordpress
 22. Bai Giang 22 Xu Ly Phan Menu Bootstrap Sang Giao Dien Wordpress
 23. Bai Giang 23 Tao Moi Page Home Cho Trang Chu
 24. Bai Giang 24 Su Dung Advanced Custom Field Cho Theme
 25. Bai Giang 25 Chuyen Doi Phan Slide Bootstrap Sang Giao Dien Wordpress
 26. Bai Giang 26 Xu Ly Du Lieu Phan Welcome Voi Acf
 27. Bai Giang 27 Dua Du Lieu Vao Giao Dien Welcome
 28. Bai Giang 28 Gioi Thieu Custom Post Type Ui
 29. Bai Giang 29 Them Mot Kieu Du Lieu Moi Trong Wordpress Nhu The Nao
 30. Bai Giang 30 Lay Du Lieu Tu Kieu Du Lieu Moi The Nao - Phan 1
 31. Bai Giang 31 Lay Du Lieu Tu Kieu Du Lieu Moi The Nao - Phan 2
 32. Bai Giang 32 Tao File Content - Work.php
 33. Bai Giang 33 Xu Ly Du Lieu Cho Phan Works
 34. Bai Giang 34 Chinh Sua Giao Dien Admin Cho Than Thien Voi Nguoi Su Dung
 35. Bai Giang 35 Tao Du Lieu Cho Phan Number
 36. Bai Giang 36 Xu Ly Giao Dien Phan Number Bootstrap Sang Wordpress
 37. Bai Giang 37 Chuyen Doi Phan Tieu De Team Bootstrap Sang Wordpress
 38. Bai Giang 38 Xu Ly Du Lieu Phan Team
 39. Bai Giang 39 Xu Ly Du Lieu Phan Team Cat Anh Khong Can Dung Photoshop
 40. Bai Giang 40 Xu Ly Hien Thi Tieu De Va Comment Cua Trang Chu
 41. Bai Giang 41 Chuyen Doi Phan Footer Tu Bootstrap Sang Wordpress
 42. Bai Giang 42 Tao Hieu Ung Phong To Anh Trong Bootstrap
 43. Bai Giang 43 Chuyen Doi Hieu Ung Anh Trong Wordpress
 44. Bai Giang 44 Tong Ket Kien Thuc Phan Page Home
 45. Bai Giang 45 Gioi Thieu Trang About. Lua Chon Giao Dien
 46. Bai Giang 46 Chuyen Doi Header Cua Trang About Tu Thiet Ke Sang Bootstrap
 47. Bai Giang 47 Xu Ly Css Cho Phan Header
 48. Bai Giang 48 Chuyen Doi Phan Dich Vu Cua Trang About Tu Thiet Ke Sang Bootstrap
 49. Bai Giang 49 Xu Ly Css Cua Phan Dich Vu Phan 1
 50. Bai Giang 50 Xu Ly Css Cua Phan Dich Vu Phan 2
 51. Bai Giang 51 Xu Ly Hieu Ung Phan Dich Vu
 52. Bai Giang 52 Chuyen Doi Phan Review Khach Hang Cua Trang About Tu Thiet Ke Sang Html
 53. Bai Giang 53 Xu Ly Css Cho Phan Review Khach Hang Phan 1
 54. Bai Giang 54 Xu Ly Css Cho Phan Review Khach Hang Phan 2
 55. Bai Giang 55 Chuyen Doi Trang Tin Tuc (blog) Tu Thiet Ke Sang Bootstrap
 56. Bai Giang 56 Xu Ly Html Cua Trang Blog
 57. Bai Giang 57 Xu Ly Css Cua Trang Blog
 58. Bai Giang 58 Xu Ly Phan Phan Trang Cua Blog
 59. Bai Giang 59 Chuyen Doi Trang Chi Tiet Tin Tuc (blog-detail) Tu Thiet Ke Sang Bootstrap
 60. Bai Giang 60 Tao Trang Page-about.php
 61. Bai Giang 61 Xu Ly Phan Header
 62. Bai Giang 62 Du Lieu Hoa Phan Background
 63. Bai Giang 63 Du Lieu Hoa Phan 3 Dich Vu Chinh
 64. Bai Giang 64 Tao Du Lieu
 65. Bai Giang 65 Su Dung Ham Wordpress De Xu Ly Giao Dien
 66. Bai Giang 66 Dong Goi File Du Lieu
 67. Bai Giang 67 Xu Ly Phan The Team
 68. Bai Giang 68 Su Dung Lai Truong Tuy Bien Cho Khoi Number
 69. Bai Giang 69 Du Lieu Hoa Phan Review Khach Hang
 70. Bai Giang 70 Xu Ly Code Html Phan Review Khach Hang
 71. Bai Giang 71 Su Dung Ham Wordpress Cho Hieu Ung Carousel
 72. Bai Giang 72 Tong Ket Cach Lam Trang About
 73. Bai Giang 73 Cach Dat Trang Tin Tuc Mac Dinh Cho Website
 74. Bai Giang 74 Chuyen Doi Trang Tin Tuc (blog) - Phan 1 Su Dung File Index.php Cua Starttheme
 75. Bai Giang 75 Chuyen Doi Trang Tin Tuc (blog) - Phan 2 Su Dung File Content.php Cua Startthem
 76. Bai Giang 76 Chuyen Doi Trang Tin Tuc (blog) - Phan 3 Xu Ly Du Lieu Cho Phan Thong Tin Bai Viet
 77. Bai Giang 77 Chuyen Doi Trang Tin Tuc (blog) - Phan 4 Xu Ly Phan Phan Trang Cho Tin Tuc
 78. Bai Giang 78 Chuyen Doi Trang Tin Tuc (blog) - Phan 5 Tong Ket Trang Tin Tuc
 79. Bai Giang 79 Chuyen Doi Trang Chi Tiet Tin Tuc (blog Detail) - Phan 1 Gioi Thieu Cach Lam
 80. Bai Giang 80 Chuyen Doi Trang Chi Tiet Tin Tuc (blog Detail) - Phan 2 Xu Ly Phan Noi Dung Chi Tiet Tin
 81. Bai Giang 81 Chuyen Doi Trang Chi Tiet Tin Tuc (blog Detail) - Phan 3 Xu Ly Menu Phai Cua Trang Chi Tiet T
 82. Bai Giang 82 Tong Quan Kien Thuc Da Su Dung
 83. Bai Giang 83 Lam The Nao De Thiet Ke Trang Hien Thi Cac Kieu Du Lieu Khac Nhau Work-detail, Review Detail
 84. Bai Giang 84 Lam The Nao De Thiet Ke Trang Hien Thi Rieng Cho Tung Danh Muc
 85. Bai Giang 85 Huong Dan Cach Xu Ly Du Lieu Nang Cao
 86. Bai Giang 86 Huong Dan Xu Ly Giao Dien Trang Kenh14.vn -fashion.
 87. Bai Giang 87 Huong Dan Xu Ly Du Lieu Trang Kenh14.vn -fashion
 88. Bai Giang 88 Tong Ket Khoa Hoc

Liên Kết Tải Về
 • Mã Số File : 019 
 • Dung Lượng : 3.46GB 
 • Nội Dung : HTML,CSS,JQuery,Java, MySQL, PHP, v.v... 
 • Link Down: [Sever Google]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét