Toán cao cấp tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Toán cao cấp tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số

Tác giả Nguyễn Đình Trí (Chủ biên)
Tạ Văn Đĩnh
Nguyễn Hồ Quỳnh
Số trang 276
Tải về Mega

Nội dung
Chương 1: Hàm số nhiều biến số
   1.1 Khái niệm mở đầu
   1.2 Đạo hàm và vi phân
   1.3 Cực trị
   1.4 Hàm số ẩn. Cực trị có điều kiện
   Tóm tắt chương 1
   Bài tập
   Đáp số và gợi ý
Chương 2: Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học
   2.1 Ứng dụng trong hình học phẳng
   2.2 Ứng dụng trong hình học không gian
   Tóm tắt chương 2
   Bài tập
Chương 3: Tích phân bội
   3.1 Tích phân phụ thuộc tham số
   3.2 Tích phân kép
   3.3 Tích phân bội ba
   Tóm tắt chương 3
   Bài tập
   Đáp số và gợi ý
Chương 4: Tích phân đường, tích phân mặt
   4.1 Tích phân đường loại một
   4.2 Tích phân đường loại hai
   4.3 Tích phân mặt loại một
   4.4 Tích phân mặt loại hai
   Tóm tắt chương 4
   Bài tập
   Đáp số
Chương 5. Phương trình vi phân
   5.1 Phương trình vi phân cấp một
   5.2 Phương trình vi phân cấp hai
   5.3 Hệ phương trình vi phân
   Tóm tắt chương 5
   Bài tập
   Đáp số

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét