Toán cao cấp tập 2: Phép tính giải tích một biến số - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Toán cao cấp tập 2: Phép tính giải tích một biến số

Tác giả Nguyễn Đình Trí (Chủ biên)
Tạ Văn Đĩnh
Nguyễn Hồ Quỳnh
Số trang 416
Tải về Mega

Nội dung
Chương 1: Số thực
   1.1 Tập hợp
   1.2 Tập các số thực
Chương 2: Hàm số biến số thực
   2.1 Định nghĩa hàm số một biến số thực
   2.2 Đồ thị của hàm số một biến số thực
   2.3 Hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn, hàm số đơn điệu
   2.4 Hàm số hợp
   2.5 Hàm số ngược và đồ thị của hàm số ngược
   2.6 Các hàm số sơ cấp cơ bản
   2.7 Đa thức nội suy
   Tóm tắt chương 2
   Bài tập
   Đáp số và gợi ý
Chương 3: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số
   3.1 Định nghĩa
   3.2 Các tính chất của giới hạn
   3.3 Giới hạn một phía
   3.4 Vô cùng bé và vô cùng lớn
   3.5 Sự liên tục của hàm số một biến số
   3.6 Điểm gián đoạn của hàm số
   3.7 Các tính chất của hàm số liên tục
   Tóm tắt chương 3
   Bài tập
   Đáp số và gợi ý
Chương 4: Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số
   4.1 Đạo hàm
   4.2 Vi phân
   4.3 Đạo hàm một phía, đạo hàm vô cùng
   4.4 Đạo hàm và vi phân cao cấp
   Bài tập
   Đáp số và gợi ý
Chương 5: Các định lý về giá trị trung bình
   5.1 Các định lí về giá trị trung bình
   5.2 Ứng dụng các định lí về giá trị trung bình
Chương 6. Nguyên hàm và tích phân bất định
   6.1 Tích phân bất định. Các thí dụ đơn giản
   6.2 Phép đổi biến
   6.3 Phương pháp tính tích phân từng phần
   6.4 Tích phân các biểu thức hữu tỉ
   6.5 Tích phân các biểu thức lượng giác
   6.6 Tích phân các biểu thức R(x,sqrt(a^2-x^2)
   Tóm tắt chương 6
   Đáp số và gợi ý
Chương 7: Tích phân xác định
   7.1 Tích phân xác định
   7.2 Điều kiện khả tích
   7.3 Các tính chất của tích phân xác định
   7.4 Cách tính tích phân xác định
   7.5 Phép biến đổi trong tích phân xác định
   7.6 Phép lấy tích phân từng phần
   7.7 Tính gần đúng tích phân xác định
   7.8 Một số ứng dụng hình học của tích phân xác định
   7.9 Tích phân suy rộng
   Tóm tắt chương 7
   Bài tập
   Đáp số và gợi ý
Chương 8. Chuỗi
   8.1 Đại chương về chuỗi số
   8.2 Chuỗi số dương
   8.3 Chuỗi số hạng với dấu bất kì
   8.4 Dãy hàm số
   8.5 Chuỗi hàm số
   8.6 Chuỗi lũy thừa
   8.7 Chuỗi Fourier
   Tóm tắt chương 8
   Bài tập
   Đáp số và gợi ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét