Phương pháp tính - GS. Tạ Văn Dĩnh - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Phương pháp tính - GS. Tạ Văn Dĩnh

Tác giả GS. Tạ Văn Đĩnh
Số trang 118
Tải về Mega

Nội dung
Chương 1. Sai số
   1.1 Sai số tuyệt đối và sai số tương đối
   1.2 Cách viết sai số xấp xỉ
   1.3 Sai số quy tròn
   1.4 Các các quy tắc tính sai số
   1.5 Sai số tính toán và sai số phương pháp
   1.6 Phụ lục 1: Sự ổn định của một quá trình tính
Chương 2. Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình
   2.1 Nghiệm và khoảng phân li nghiệm
   2.2 Phương pháp chia đôi
   2.3 Phương pháp lặp
   2.4 Phương pháp Newton
   2.5 Phương pháp dây cung
Chương 3. Tính gần đúng nghiệm của một hệ đai số tuyến tính
   3.1 Mở đầu
   3.2 Phương pháp Gauss
   3.3 Phương pháp lặp đơn
   3.4 Phụ lục 2: Về một hệ đại số tuyến tính không ổn định
Chương 4. Nội suy và phương pháp bình phương bé nhất
   4.1 Nội suy đa thức: Đa thức Lagrange và đa thức Newton
   4.2 Phương pháp bình phương bé nhất
Chương 5. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định
   5.1 Tính gần đúng đạo hàm
   5.2 Tính gần đúng tích phân xác định
Chương 6. Tính gần đúng nghiệm của bài toán Côsi với phương trình vi phân thường
   6.1 Phát biểu bài toán
   6.2 Phương pháp chuỗi Tâylo
   6.3 Phương pháp Ơle
   6.4 Phụ lục 3: Sai số thực sự
   6.5 Hệ phương trình
   6.7 Phương trình cấp cao
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét