Điều khiển lập trình (PLC) 2 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TpHCM - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Điều khiển lập trình (PLC) 2 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TpHCM

Tác giả ThS. Nguyễn Tấn Đời
ThS. Tạ Văn Phương
Số trang 154
Tải về Mega

Nội dung
CHƯƠNG I: PLC S7-300
1.1 Giới thiệu về PLC S7-300
1.2 Các Module của PLC S7-300
1.3 Các Module hoạt động
1.4 Các kiểu dữ liệu.
1.5 Cấu trúc bộ nhớ.
1.6 Chu kỳ quét của PLC S7-300
1.7 Trao đổi dữ liệu giữa CPU và Module mở rộng.
1.8 Cấu trúc chương trình của PLC S7-300
1.9 Các khối OB đặc biệt
CHƯƠNG II: TẬP LỆNH CỦA S7-300
1.1 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả
1.2 Nhóm lệnh logic
1.3 Nhóm lệnh đặc biệt
1.4 Nhóm lệnh so sánh
1.5 Nhóm lệnh toán học
1.6 Lệnh chuyển đổi số BCD sang số nguyên
1.7 Lệnh về Timer
1.8 Lệnh về Counter.
CHƯƠNG III: MẠNG PROFIBUS- DP
3.1 Tổng quan
   3.1.2 Kiến trúc giao thức và kỹ thuật truyền
   3.1.3 Truy cập BUS
   3.1.4 Dịch vụ truyền dữ lịêu
   3.1.5 Cấu trúc bức điện
3.2 Profibus – DP
   3.2.1 Cấu hình hệ thống và thiết bị
   3.2.2 Đặc tính vận hành của hệ thống
   3.2.3 Trao đổi dữ liệu giữa Master và Slaver
   3.2.4 Đồng bộ hoá dữ liệu vào /ra
   3.2.5 Tham số hoá và chuẩn đoán hệ thống
   3.2.6 Giao tiếp trực tiếp giữa các Slave
   3.2.7 Chế độ đẳng thời
3.3 Giới thiệu Module EM-277
   3.3.1 Giới thiệu
   3.3.2 Các thông số của EM-277
   3.3.3 Cấu trúc vùng nhớ của Master và Slave
3.4 Kết nối mạng với module EM-277
   3.4.1 Thiết lập địa chỉ mạng cho khối EM-277
   3.4.2 Truyền dữ liệu giữa trạm chủ và khối EM-277
   3.4.3 Tệp cơ sở dữ liệu của thiết bị ( các tệp GSD)
   3.4.5 Ứng dụng mạng Profibus –DP điều khiển thiết bị
CHƯƠNG IV : MẠNG ASI
4.1 Giới thiệu về mạng ASI
   4.1.1 Khái niệm
   4.1.2 Giao tiếp ASI
   4.1.3 Hoạt động của mạng ASI
   4.1.4 Ứng dụng mạng ASI
4.2 Các AS-I MASTER
   4.2.1 Giới thiệu
   4.2.2 AS-I Master PLC S7-200
   4.2.3 AS-I Master cho PLC S7-300
   4.2.4 AS-I Gateway
4.3 Các thành phần mạng ASI
   4.3.1 Cáp AS-I
   4.3.2 Các Module AS-I
   4.3.3 Lắp đặt Module AS-I
   4.3.4 AS-I Repeater/Extender
   4.3.5 Bộ định địa chỉ
4.4 Chế độ AS-I MASTER
   4.4.1 Nguyên tắc Master/Slaver trong AS-I
   4.4.2 Chuyển đổi dữ liệu
4.5 Hệ thống AS-I
   4.5.1 Thiết lập hệ thống AS-I
   4.5.2 Hệ thống truyền dữ liệu AS-I
   4.5.3 Cấu trúc bức điện 110
4.6 AS-I MASTER MODULE CP 243-2
   4.6.1 Giới thiệu module CP 243-2
   4.6.2 Đặc tính kỹ thuật của Module CP 243-2
CHƯƠNG V: PHẦN MỀM WINCC
5.1 Giới thiệu chung về WinCC
   5.1.1 Khái niệm
   5.1.2 Đặc điểm
   5.1.3 Ưu điểm của Version WinCC 6.0
5.2 Các độ Poject trong WINCC
   5.2.1 Single-user Project
   5.2.2 Multi-user Project
   5.2.3 Client Project
5.3 Sử dụng WINCC
   5.3.1 Thiết lập Driver kết nối giữa WinCC và PLC
   5.3.2 Định nghĩa các Tag
   5.3.3 Tạo giao diện người dùng
   5.3.4 Tạo ảnh động và hiệu ứng cho đối tượng
   5.3.5 Biểu diễn giá trị của quá trình Logging Editor
   5.3.6 Thiết lập cảnh báo và thông báo lỗi
   5.3.7 Tạo Function và Action
   5.3.8 Thiết lập Report
   5.3.9 Chạy chương trình WinCC
5.4 Điều khiển và giám sát qua mạng PROFIBUS
   5.4.1 Yêu cầu
   5.4.2 Kết nối phần cứng
   5.4.3 Khai báo phần cứng trên SIMATIC MANAGER
   5.4.4 Thiết lập giao diện trên WinCC và thiết lập giao tiếp với S7-300

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét