Họ vi điều khiển 8051 - Tống Văn On - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Họ vi điều khiển 8051 - Tống Văn On

Tác giả Tống Văn On
Số trang 252
Tải về Mega

Nội dung
Chương 1: Giới thiệu
1.1 Mở đầu
1.2 Thuật ngữ
1.3 Đơn vị xử lý trung tâm
1.4 Bộ nhớ bán dẫn: RAM và ROM
1.5 Các bus: Địa chỉ, dữ liệu và điều khiển
1.6 Các thiết bị xuất nhập
1.7 Chương trình: Lớn và nhỏ
1.8 Micro, Mini và MainFrame
1.9 Từ bộ vi xử lý đến bộ vi điều khiển
1.10 Khái niệm mới
Chương 2: Tóm tắt phần cứng
2.1 Tổng quan
2.2 Các chân (Pinout)
2.3 Cấu trúc của Port xuất nhập
2.4 Tổ chức bộ nhớ
2.5 Các thanh ghi chức năng đặc biệt
2.6 Bộ nhớ ngoài
2.7 Các cải tiến của 8052
2.8 Hoạt động Reset
Chương 3: Tóm tắt tập lệnh
3.1 Mở đầu
3.2 Các kiểu định địa chỉ
3.3 Các loại lệnh
Chương 4: Hoạt động định thời
4.1 Mở đầu
4.2 Thanh ghi chế độ định thời (TMOD)
4.3 Thanh ghi điều khiển định thời (TCON)
4.4 Các chế độ định thời và cờ tràn
4.5 Nguồn xung clock định thời
4.6 Khởi động, dừng và điều khiển các bộ định thời
4.7 Khởi động và truy xuất các thanh ghi định thời
4.8 Khoảng thời gian ngắn và khoảng thời gian dài
4.9 Tạo tốc độ baud
Chương 5. Hoạt động của port nối tiếp
5.1 Mở đầu
5.2 Thanh ghi điều khiển port nối tiếp
5.3 Các chế độ hoạt động
5.4 Khởi động và truy xuất các thanh ghi
5.5 Truyền thông đa xử lý
5.6 Tốc độ Baud của Port nối tiếp
Chương 6: Hoạt động ngắt
6.1 Mở đầu
6.2 Tổ chức ngắt của 8051
6.3 Xử lý ngắt
6.4 Thiết kế chương trình sử dụng ngắt
6.5 Các ngắt do port nối tiếp
6.6 Các ngắt ngoài
6.7 Giản đồ thời gian của ngắt
Chương 7: Lập trình hợp ngữ
7.1 Mở đầu
7.2 Trình dịch hợp ngữ
7.3 Khuôn dạng của chương trình hợp ngữ
7.4 Đánh giá biểu thức trong thời gian dịch
7.5 Các chỉ dẫn
7.6 Các điều khiển của trình dịch hợp ngữ
7.7 Hoạt động liên kết
7.8 Thí dục
7.9 Macro
Chương 8: Cấu trúc chương trình
8.1 Mở đầu
8.2 Ưu và khuyết điểm của lập trình có cấu trúc
8.3 Ba cấu trúc
8.4 Cú pháp của giả mã
8.5 Lập trình hợp ngữ
Chương 9. Thiết kế và giao tiếp
9.1 Mở đầu
9.2 SBC-51
9.3 Giao tiếp với bàn phím số HEX
9.4 Giao tiếp với các đèn 7-đoạn
9.5 Giao tiếp với loa
9.6 Giao tiếp với RAM không mất nội dung
9.7 Mở rộng xuất nhập
9.8 Xuất tín hiệu tương tự
9.9 Nhập tín hiệu tương tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét