Giáo trình vi điều khiển AVR - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Giáo trình vi điều khiển AVR


Tác giả DKS Group
Số trang 67
Tải về Mega

MỤC LỤC
Bài 1: Điều khiển IO (vào ra) led đơn
   1. Kiến trúc về vi điều khiển
   2. Giới thiệu vi điều khiển Atmega16L
      2.1. Mô tả các chân: 4
   3. Phần mềm lập trình codevision(Hitech)
      3.1. Mô tả phần cứng trên KIT AVR 03
      3.2. Lập trình
Bài 2.Điều khiển với led 7 đoạn
   1. Yêu cầu
   2. Mô tả
   3. Thực hành
Bài 3.Điều khiển IO với LCD
   1. Yêu cầu
   2. Lý thuyết
   3. Mô tả
   4. Thực hành
Bài 4.ADC với LM35
   1. Yêu cầu
   2. Lý thuyết
   3. Mô tả
   4. Thực hành
Bài 5.Giao tiếp I2C với DS1307
   1. Yêu cầu
   2. Mô tả
   3. Thực hành
Bài 6.Truyền thông RS-232 với Visual Basic
   1. Yêu cầu
   2. Mô tả
   3. Thực hành
   4. Visual Basic
Bài 7.Đo lường sử dụng máy tính
   1. Yêu cầu
   2. Mô tả
   3. Thực hành
Bài 8.Điều khiển Step motor
   1.Yêu cầu
   2.Lý thuyết
      2.1. Giới thiệu động cơ bước
      2.2. Hệ thống điều khiển động cơ bước
   3.Nguyên lý điều khiển động cơ đơn cực
   4.Mạch điều khiển động cơ bước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét