Giáo trình kỹ thuật truyền hình - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Giáo trình kỹ thuật truyền hình

Tác giả Đỗ Hoàng Tiến
Dương Thanh Phương
Số trang 209
Tải về Mega

Nội dung
PHẦN I. CƠ SỞ KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
Chương 1. Ánh sáng và màu sắc
   1.1. Ánh sáng và các tính chất của ánh sáng
   1.2. Các đại lượng đặc trưng của ánh sáng
   1.3. Màu sắc
   1.4. Lý thuyết màu
   1.5. Các phương pháp biểu diễn màu
Chương 2. Nguyên lý truyền hình
   2.1 Mở đầu
   2.2 Phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh
   2.3 Dụng cụ biến đổi quang điện
   2.4 Sự cảm thụ của mắt và các tham số của ảnh truyền hình
   2.5 Đặc điểm của tín hiệu hình
   2.6 Các dạng méo ảnh truyền hình đen trắng
   2.7 Sửa dạng tín hiệu hình
   2.8 Mạch quét trong truyền hình
   2.9 Tín hiệu đồng bộ
   2.10 Tín hiệu âm thanh
   2.11 Phát sóng tín hiệu truyền hình
   2.12 Đặc điểm máy thu hình đen - trắng
PHẦN II. KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH MÀU
Chương 3. Nguyên lý truyền hình màu
   3.1 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu
   3.2 Phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh màu
   3.3 Tín hiệu chói và tín hiệu hiệu màu
   3.4 Truyền tín hiệu truyền hình màu
   3.5 Đo kiểm tra tín hiệu truyền hình màu
   3.6 Đặc điểm máy thu hình màu
Chương 4. Các hệ truyền hình màu
   4.1 Hệ truyền hình màu NTSC
   4.2 Hệ truyền hình màu PAL
   4.3 Hệ truyền hình màu SECAM
Chương 5. Số hóa tín hiệu truyền hình
   5.1 Khái niệm truyền hình số
   5.2 Biến đổi tín hiệu tương tự-số (A/D)
   5.3 Biến đổi tín hiệu số - tương tự (D/A)
   5.4 Tín hiệu video số tổng hợp tiêu chuẩn 4fsc NTSC
   5.5 Tín hiệu video số tổng hợp tiêu chuẩn 4fsc PAL
   5.6 Tín hiệu video số thành phần
   5.7 CC1601 - Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản
   5.8 Tín hiệu audio số
Chương 6. Kỹ thuật nén video số
   6.1 Khái niệm về kỹ thuật nén video số
   6.2 Lý thuyết thông tin - Entropy
   6.3 Các phương pháp nén video số
   6.4 Biến đổi cosin rời rạc
   6.5 Một số mã dùng trong kỹ thuật nén
   6.6 Kỹ thuật nén trong ảnh
   6.7 Kỹ thuật nén video theo thời gian
   6.8 Giới thiệu một số tiêu chuẩn nén
   6.9 Tiêu chuẩn nén MPEG-2
   6.10. Kỹ thuật nén Audio
Chương 7. Truyền dẫn tín hiệu truyền hình số
   7.1 Hệ thống ghép kênh và truyền tải
   7.2 Kỹ thuật điều chế số cơ sở
   7.3 Truyền hình cáp
   7.4 Truyền hình số mặt đất
   7.5 Truyền hình vệ tinh
Các thuật ngữ viết tắt
Tài liệu tham khảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét