Giáo trình C - Nguyễn Hữu Tuấn - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Giáo trình C - Nguyễn Hữu Tuấn

Tác giả Nguyễn Hữu Tuấn
Số trang 142
Tải về Mega

Tin học là một ngành khoa học mũi nhọn phát triển hết sức nhánh chóng trong vài chục năm lại đây và ngày càng mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Ngôn ngữ lập trình là một loại công cụ giúp con người thể hiện các vấn đề của thực tế lên máy tính một cách hiệu quả. Với sự phát triển của tin học, các ngôn ngữ lập trình cũng dần tiến hóa để đáp ứng các thách thức mới của thực tế.

Khoảng cuối những năm 1960 đầu 1970 xuất hiện nhu cầu cần có các ngôn ngữ bậc cao để hỗ trợ cho những nhà tin học trong việc xây dựng các phần mềm hệ thống, hệ điều hành. Ngôn ngữ C ra đời từ đó, nó đã được phát triển tại phòng thí nghiệm Bell. Đến năm 1978, giáo trình “Ngôn ngữ lập trình C” do chính tác giả của ngôn ngữ là Dennish Ritchie và B.W.Kernighan viết, đã được xuất bản và phổ biến rộng rãi.

C là ngôn ngữ lập trình vạn năng. Ngoài việc C được dùng để viết hệ điều hành UNIX, người ta nhanh chóng nhận ra sức mạnh của C trong việc xử lý cho các vấn đề hiện đại của tin học. C không gắn với bất kỳ một hệ điều hành hay máy móc nào, và mặc dầu nó đã được gọi là “ngôn ngữ lập trình hệ thống” vì nó được dùng cho việc viết hệ điều hành, nó cũng tiện lợi cho cả việc viết các hương trình xử lý số, xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu.

Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu thế giới của ngôn ngữ C từ những khái niệm ban đầu cơ bản nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét