Bài tập Toán cao cấp tập 1: Đại số và hình học giải tích - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Bài tập Toán cao cấp tập 1: Đại số và hình học giải tích

Tác giả Nguyễn Đình Trí (Chủ biên)
Tạ Văn Đĩnh
Nguyễn Hồ Quỳnh
Số trang 388
Tải về Mega

Năm 1996 Nhà xuất bản Giáo dục đã xuất bản quyển Toán học cao cấp tập 1. Đại số và Hình học giải tích. Quyển Bài tập Toán học cao cấp này là nối tiếp quyển toán học câp tấp 1 nhằm trình bày phần bài giải và hướng dẫn cách giải các bài tập đã ra ở quyển toán học cao cấp 1. Riêng chương IV chỉ là ôn tập các kiến thức đã học ở trường phổ thông, nên không trình bày ở quyển này, độc giả có thể xem các đáp án ở quyển Toán học cao cấp 1.

Chúng tôi muốn lưu ý độc giả về cách đánh số các tiêu đề để tiện việc tra cứu.

Ở quyển Toán học cao cấp 1, chương đánh số bằng một số, thí dụ chương II là chương thứ hai. Tiết đánh bằng hai số, thí dụ tiết 3.2 là tiết 2 ở chương 3, độc giả tìm nó ở chương 3 tiết thứ 2, mục đánh bằng 3 số, thí dụ mục 3.2.1 là mục 1 ở tiết 2 của chương 3, độc giả tìm nó ở chương 3 tiết 2 mục 1. Các định nghĩa, định lí, thí dụ và chú ý cũng đánh số bằng ba số như vậy. Riêng các hình vẽ chỉ có một số.

Vì tài liệu này viết lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được các ý kiến của độc giả, chúng tôi rất cảm ơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét