ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN (Roger Fisher − William Ury − Bruce Patton) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN (Roger Fisher − William Ury − Bruce Patton)

 ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN (Roger Fisher − William Ury − Bruce Patton)
http://www.mediafire.com/download/k3wfpyc98achfj4/
de_thanh_cong_trong_dam_phan.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét